Deklaracje PFRON

W przypadku osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą jak również niepełnosprawnych pracowników sporządzamy wnioski do PFRON pozwalające na uzyskanie refundacji wydatków poniesionych na wynagrodzenia i składki ZUS za takie osoby.

Sporządzamy również deklaracje o wysokości należnych wpłat na rzecz PFRON.