Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Księgujemy dokumenty źródłowe kosztowe i przychodowe, również w podziale na rodzaje, tak aby ta prosta forma księgowości pozwoliła uzyskać maksymalnie dużą ilość informacji (jak w przypadku ksiąg rachunkowych) tzn. ile wyniosły wydatki na czynsze, leasingi czy materiały biurowe.