Usługi kadrowo-płacowe i pokrewne

Zajmujemy się całościowym zakładaniem i prowadzeniem akt osobowych pracowników naszych Klientów. Na podstawie dostarczanych kwestionariuszy osobowych sporządzamy dokumenty niezbędne do zatrudnienia, skierowania na badania lekarskie, umowy o pracę i aneksy, jak również dokumenty związane z ustaniem stosunku pracy. Współpraca z firmą prowadzącą szkolenia BHP pozwala na sprawne przygotowanie dokumentacji i pracowników do podjęcia pracy u naszych Klientów.

Do naszych zadań należy comiesięczne sporządzanie list płac oraz umów cywilnoprawnych (zlecenia, o dzieło, z prawami autorskimi) i rachunków do nich.

Sporządzamy wszelkie deklaracje ZUS zarówno zgłoszeniowe jak i rozliczeniowe.

Dla każdej zatrudnionej u naszych Klientów osoby przygotowujemy roczny raport ZUS-RMUA oraz informację PIT-11.