Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 października 2021 zakończony został proces przekształcenia spółki “MKM.EU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa” w spółkę “MKM Podatki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

Zgodnie z postanowieniem z dnia 01.10.2021 wydanym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście w Łodzi, XX Wydział KRS, sygnatura sprawy LD.XX NS-REJ.KRS/025149/21/368 spółka przekształcona otrzymała Nr KRS 0000923488.