Michał Mroziński – działa w firmie od początku.

W 2000 roku obronił pracę dyplomową z podatku VAT w Katedrze Rachunkowości Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi (obecnie Społeczna Akademia Nauk). Pracę w księgowości zaczynał w latach 90-tych. Wraz z rozwojem zawodowym pełnił funkcję dyrektora zarządzającego w Spółce z o. o. z kapitałem zagranicznym. W 2001 uzyskał świadectwo kwalifikacyjne Ministerstwa Finansów nr 20915/01 i stał się przedsiębiorcą świadczącym usługi księgowe.Od 2009 roku w Kancelarii pełni funkcję Prezesa Zarządu.

W Kancelarii odpowiada, za bieżący nadzór i kontrolę nad całym procesem ustalania zobowiązań podatkowych, procesem wyliczania wynagrodzeń i składek ZUS. Sporządza sprawozdania finansowe oraz analizy.

 

Renata Romaniuk-Mrozińska – w firmie od 2002 roku.

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę w księgowości zaczynała od podatkowych książek przychodów i rozchodów. Wraz z rozwojem zawodowym i udziałem w licznych szkoleniach domeną jej pracy zawodowej stała się pełna księgowość. Ukończyła trzystopniowy kurs księgowości organizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Dodatkowo odpowiada za prowadzenie dokumentacji kadrowej i komunikację z ZUS.