Dodatkowe usługi

Dzięki współpracy z Kancelaria Adwokacką możemy zaoferować pomoc prawną od samego początku t. j. powołania firmy w CEIDG lub KRS jak również bieżące zmiany w rejestrach, umowach spółek czy przy sprzedaży udziałów lub całego przedsiębiorstwa. Przygotowujemy również protokoły zgromadzenia wspólników wraz z uchwałami.

Współpraca z Kancelarią Biegłego Rewidenta jest niezbędna w przypadku podmiotów zobowiązanych do badania ksiąg rachunkowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości, jak równie w związku z wyceną poszczególnych składników majątku lub całego przedsiębiorstwa np. na potrzeby zbycia udziałów.