Pełna księgowość

Ta najbardziej zaawansowana forma prowadzenia księgowości jest przeznaczona dla spółek prawa handlowego ( spółki z o. o., spółki komandytowe, spółki akcyjne ), jak równie dla podmiotów osób fizycznych których roczne przychody przekraczają równowartość 2 mln Euro.

W przypadku nowych podmiotów zakładamy księgi od podstaw, przygotowujemy indywidualnie dostosowany plan kont oraz politykę rachunkowości. Prowadzimy bieżące księgowania, wyliczenia zobowiązań wobec budżetu oraz sporządzamy roczne sprawozdanie finansowe.

Dla celów zarządczych sporządzamy raporty okresowe ze stanu należności i zobowiązań jak również miejsc powstawania kosztów czy struktury przychodów, zgodnie z indywidualnymi ustaleniami.